Upoznajte se sa zakonom zemlje u koju putujete. Na ovoj strani saznaćete šta vam je potrebno za prelazak granice, koji je zakon na snazi i šta vam je potrebno od dokumenata. Imajte u vidu da je ova stranica informativnog karaktera i da se Motoroom ograđuje od svake odgovornosti.

Albanija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. U Albaniji je neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom.

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina se plaća

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.3 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Grčka
 • Severna Makedonija
 • Crna Gora
 • Srbija

Austrija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 100 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Vinjeta je obavezna u Austriji. Takođe se dodatna putarina plaća za većinu tunela i planinskih puteva.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Mađarska
 • Češka
 • Slovačka
 • Nemačka
 • Lihtenštajn
 • Italija
 • Slovenija

Tursitičke informacije www.austria.info

Belgija

 

 

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć
 • Fluoroscentni prsluk koji morate obući u slučaju smanjene vidljivosti

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. U Belgiji je neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom.

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 120 km/h
 • Auto put – 120 km/h

Putarine

 • Nema putarine za motocikle

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Holandija
 • Nemačka
 • Luksemburg
 • Francuska

Sve potrebne informacije možete dobiti na sajtu www.belgium.be

Bosna i Hercegovina

 

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš ili lična karta  (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Zeleni karton
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć
 • Fluoroscentni prsluk koji morate obući u slučaju smanjene vidljivosti

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. U Belgiji je neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom.

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina se plaća na putu A1

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.3 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Srbija
 • Hrvatska
 • Crna Gora

Bugarska

 

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć
 • Fluoroscentni prsluk koji morate obući u slučaju smanjene vidljivosti

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. U Belgiji je neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom.

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Auto put – 130 km/h (na novijim deonicama dozvoljeno je 140 km/h)

Putarine

 • Nema putarine za motocikle

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Rumunija
 • Turska
 • Srbija
 • Grčka
 • Makedonija

Sve potrebne informacije možete dobiti na sajtu www.bulgariatravel.org

Crna Gora

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš ili lična karta  (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Zeleni karton
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć
 • Fluoroscentni prsluk koji morate obući u slučaju smanjene vidljivosti

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. U Belgiji je neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom.

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina se plaća na putu A1

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.3 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Srbija
 • Hrvatska
 • Albanija

Češka Republika

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Mađarska
 • Austrija
 • Slovačka
 • Nemačka
 • Poljska

Tursitičke informacije www.czechtourism.com

Danska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća. Prelaz preko nekih mostova se plaća.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Švedska
 • Nemačka

Tursitičke informacije www.visitdenmark.dk

Estonija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Auto put – 110 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Letonija
 • Rusija

Tursitičke informacije www.visitestonia.com

Finska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80-100 km/h
 • Auto put – 120 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Švedska
 • Norveška
 • Rusija

Tursitičke informacije www.visitfinland.com

Francuska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, nije obavezna ali je preporučena.Motociklisti su u obavezi da kada siđu sa motora na sebi imaju jaknu visoke vidljivosti.

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. Neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom.
 • Kaciga na sebi mora da ima četiri reflektujuća stikera, po jedan sa svake strane, jedan na temenu i jedan ispod i/ili vizira. Površina jednog stikera mora biti veća od 18 kvadratnih santimetara.

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 110 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaća na većini puteva i tunela.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Španija
 • Italija
 • Švajcarska
 • Nemačka
 • Luksemburg
 • Belgija
 • Velika Britanija

Tursitičke informacije www.franceguide.com

Grčka

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 110 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaća na većini puteva i tunela.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Severna Makedonija
 • Bugarska
 • Turska
 • Albanija

Tursitičke informacije www.visitgreece.gr

Holandija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti nisu dužni da svetla drže upaljena tokom dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaćaju na nekim mestima.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Belgija
 • Nemačka

Tursitičke informacije www.holland.com

Hrvatska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć
 • Fluoroscentni prsluk koji morate obući u slučaju smanjene vidljivosti.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 110 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaća, kao i prolasci kroz neke tunele.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Srbija
 • Slovenija
 • Mađarska
 • Bosna i Hercegovina
 • Crna Gora

Tursitičke informacije www.croatia.hr

Irska

Napomena: vožnja levom stranom

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti nisu dužni da svetla drže upaljena tokom dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 120 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaća na nekim putevima.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Velika Britanija

Tursitičke informacije www.ireland.com

Italija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 110 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaća na većini puteva.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Slovenija
 • Francuska
 • Švajcarska
 • Austrija

Tursitičke informacije www.enit.it

Kipar

Napomena: vožnja levom stranom

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti nisu dužni da svetla drže upaljena tokom dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 65 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 80 km/h
 • Auto put – 100 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Ostrvska država

Tursitičke informacije www.visitcyprus.com

Letonija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Auto put – 110 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Litvanija
 • Belorusija
 • Rusija
 • Estonija

Tursitičke informacije www.latvia.travel

Litvanija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Auto put – 110 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Letonija
 • Belorusija
 • Poljska

Tursitičke informacije www.lithuania.travel

Luksemburg

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Reflektujući prsluk ste obavezni da imate kod sebe. Njegova upotreba je obavezna u slučaju zaustavljanja.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 110 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Francuska
 • Nemačka
 • Belgija

Tursitičke informacije www.visitluxembourg.com

Mađarska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć je obavezna.
 • Reflektujući prsluk ste obavezni da imate kod sebe. Njegova upotreba je obavezna u slučaju zaustavljanja.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 110 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaća e-vinjetom.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Srbija
 • Hrvatska
 • Slovenija
 • Austrija
 • Slovačka
 • Ukrajina
 • Rumunija

Tursitičke informacije www.hellohungary.com

Malta

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć je obavezna.
 • Trougao je obavezan deo opreme.

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. Nije neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom, ali mi ipak preporučujemo.

Svetla

 • Motociklisti nisu dužni da svetla drže upaljena tokom dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 80 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.8 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Ostrvska država

Tursitičke informacije www.visitmalta.com

Nemačka

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 100 km/h
 • Auto put – nema limita, preporučeno 130 km/h

Putarine

 • Nemačka nema naplatu putarina, osim na nekim manjim, privatnim putevima

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Austrija
 • Francuska
 • Švajcarska
 • Belgija
 • Luksemburg
 • Holandija
 • Češka
 • Danska
 • Poljska

Tursitičke informacije www.germany.travel

Norveška

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Reflektujući prsluk je obavezan tokom vožnje.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Auto put – 90-100 km/h

Putarine

 • U Norveškoj se ne naplaćuje samo upotreba auto puta, već i veći broj lokalnih puteva, mostova, tunela i pristupnih saobraćajnica gradovima. Sve putarine su za motocikliste najčešće besplatne.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Švedska
 • Finska
 • Rusija

Tursitičke informacije www.visitnorway.com

Poljska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90-100 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 90-120 km/h
 • Auto put – 140 km/h

Putarine

 • Putarina se naplaćuje samo na nekim sekcijama puta.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.2 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Nemačka
 • Češka
 • Slovačka
 • Ukrajina
 • Belorusija
 • Litvanija
 • Rusija

Tursitičke informacije www.polen.travel

Portugal

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 120 km/h

Putarine

 • Putarina se naplaćuje na većini auto puteva.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.2 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Španija

Tursitičke informacije  www.visitportugal.com

Rumunija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 90 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina se ne naplaćuje motociklistima.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Srbija
 • Bugarska
 • Moldavija
 • Ukkrajina
 • Mađarska

Tursitičke informacije www.romaniatourism.com

Rusija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš) – rezidentima Srbije viza nije potrebna
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Reflektujući prsluk ste obavezni da imate kod sebe. Njegova upotreba je obavezna u slučaju zaustavljanja.

Kaciga

 • Kaciga je obavezna. Nije neophodno da posedujete kacigu sa ECE22 Standardom, ali mi ipak preporučujemo.

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 60 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Auto put – 110 km/h

Putarine

 • Na sledećim putevima se plaća putarina u nekim delovima
  • [ M1 ] “Belorusija”
  • [ M3 ] “Ukrajina”
  • [ M4 ] “Don”
  • [ M11 ] “Moskva – Sent Petersburg”

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Finska
 • Estonija
 • Letonija
 • Litvanija
 • Belorusija
 • Ukrajina
 • Gruzija
 • Kazahstan
 • Moldavija
 • Kina

Tursitičke informacije europe.russia.travel

Slovačka

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć je obavezna, dok je reflektujući prsluk potrebno da imate kod sebe i koristite u slučaju zaustavljanja.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Mađarska
 • Austrija
 • Češka
 • Ukrajina
 • Poljska

Tursitičke informacije www.slovakia.travel

Slovenija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 110 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina se plaća kupovinom vinjete na ulasku u državu.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Mađarska
 • Austrija
 • Hrvatska
 • Italija

Tursitičke informacije www.slovenia.info

Srbija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina se plaća na auto putu.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰ za motocikliste

Države sa kojima se graniči

 • Mađarska
 • Rumunija
 • Bugarska
 • Severna Makedonija
 • Albanija
 • Crna Gora
 • Bosna i Hercegovina
 • Hrvatska

Tursitičke informacije www.serbia.travel

Španija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Napomena: Ako upravljate vozilom čiji niste vlasnik, potrebno vam je pismeno ovlašćenje od vlasnika vozila.

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 90 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 120 km/h

Putarine

 • Putarina se naplaćuje na većini aut0 puteva.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.2 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Portugal
 • Francuska

Tursitičke informacije www.spain.info

Severna Makedonija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju
 • Zeleni karton

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Auto put – 130 km/h

Putarine

 • Putarina se plaća na auto putu.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.0 ‰ za motocikliste

Države sa kojima se graniči

 • Srbija
 • Albanija
 • Bugarska
 • Grčka

Tursitičke informacije https://travel2macedonia.com/

Švajcarska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50 km/h
 • Van naseljenog mesta – 80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 100 km/h
 • Auto put – 120 km/h

Putarine

 • Putarina se naplaćuje vinjetom, a dodatno se plaća prolaz kroz neke od tunela.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.5 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Francuska
 • Italija
 • Lihtenštajn
 • Nemačka

Tursitičke informacije www.myswitzerland.com

Švedska

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, je obavezna.
 • Reflektujući prsluk je obavezan u dodatnoj opremi i dužni ste da ga nosite prilikom zaustavljanja.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti su dužni da svetla drže upaljena tokom celog dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 50-60 km/h
 • Van naseljenog mesta – 70-80 km/h
 • Put namenjen kretanju vozila – 90-110 km/h
 • Auto put – 110-120 km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se ne plaća

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.2 ‰

Države sa kojima se graniči

 • Finska
 • Norveška

Tursitičke informacije www.visitsweden.com

Velika Britanija

Dokumenta koja su vam potrebna:

 • Vozačka i saobraćajna dozvola
 • Pasoš (Deca koja putuju takođe moraju imati pasoš)
 • Dokaz o putnom osiguranju

Oprema za motocikl

 • Prva pomoć, kao ni reflektujući prsluk, nisu obavezni ali su preporučeni.

Kaciga

Svetla

 • Motociklisti nisu dužni da svetla drže upaljena tokom dana.

Ograničenje brzine

 • Naseljeno mesto – 48 km/h
 • Van naseljenog mesta – 96 km/h
 • Auto put – 112km/h

Putarine

 • Putarina za motocikliste se plaća na nekim putevima.

Dozvoljena količina alkohola u krvi

 • 0.8 ‰
 • 0.5 ‰ u Škotskoj

Države sa kojima se graniči

 • Irska
 • Francuska

Tursitičke informacije www.visitbritain.com